ÚvodÚvod / O Falco Group

FALCO GROUP - O nás


FALCO GROUP s.r.o. Súkromná bezpečnostná služba, so sídlom Zvolenská cesta 591/45, 962 63 Pliešovce okr. Zvolen, IČO 36 688 509 si Vám dovoľuje ponúknuť svoje služby na stráženie Vašich objektov zabezpečovacím systémom a fyzickou ochranou.V zmysle rozhodnutia Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica zo dňa 4.10.2006 bola konateľovi pridelená licencia č. PS 000 254 na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby podľa § 3 písm. a / zákona .č. 473/2005 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov. Dovoľujem obrátiť sa na Vás s ponukou svojich profesionálnych služieb v oblasti :


  • Ochrany majetku a osôb
  • Zabezpečovanie majetku elektronicky (PCO) s výjazdovým vozidlom
  • Strážnej služby-fyzickej ochrany majetku
  • Poradenskej služby

Spoločnosť vznikla v r. 2006. Zakladá na dlhodobých skúsenostiach. Konateľ Šiko Borislav bol dlhodobo zamestnaný v bezpečnostnej službe, vlastní previerku Národného Bezpečnostného Úradu a licenciu, ktorá ho oprávňuje prevádzkovať služby v súlade s ustanovujúcimi zákonmi o súkromnej bezpečnosti. Spoločnosť dnes disponuje zamestnancami vyškolenými pre ochranu a riadenie strážnej služby, poskytovanie služieb osobnej ochrany ako aj výjazdovými skupinami v niekoľkých mestách. Hlavným odberateľom našich služieb sú v súčasnosti štátne organizácie (sektory), ktoré kladú dôraz na vysokú bezpečnosť a sú chránené mlčanlivosťou. Každá zmluva obsahuje smernicu pre výkon služby upravenú podľa požiadaviek objednávateľa , ktorá obsahuje aj všeobecne záväzné podmienky pre výkon strážnej služby. Veľkú pozornosť kladieme na výber pracovníkov poverených strážením objektov, hlavne na ich odbornú spôsobilosť, mlčanlivosť, spoľahlivosť a bezúhonnosť. Počas pôsobenia získavame cenné skúsenosti, vedomosti a znalosti, ktoré uplatňujeme pri školení pracovníkov, a pôsobia na plynulý chod a povesť celej spoločnosti. Naša spoločnosť zabezpečuje montáž potrebnej zabezpečovacej techniky ako aj kamerových systémov.

Informácie zo zoznamu podnikateľov